Bu lông inox ren lửng

Mô tả

Bu lông inox ren lửng là loại bu lông inox mà thân của bu lông chỉ được tiện một phần ren. Tất nhiên phần tiện ren và không tiện ren đều phải sản xuất theo tiêu chuẩn nhất định, hiện nay trên thế giới chủ yếu sử dụng tiêu chuẩn Din của Đức, để áp dụng vào sản xuất hàng loạt. Tiêu chuẩn sản xuất bu lông inox ren lửng đó là tiêu chuẩn Din 931.